ed12237970677fe6.jpg
fugu.jpg
奇奇猴礼包 |
奇奇猴二维码

扫一扫,礼多不奇怪↑↑↑

游戏资料

当前位置:雷霆之怒 >> 游戏资料 >> 雷霆之怒元石系统

雷霆之怒元石系统

作者:9377.com 发布日期:2015-05-14 20:42

85级时,自动开放元石系统,元石系统可增加大量属性
元石系统说明:
1、元石可增加大量攻击、暴击力、以及暴击伤害减免属性
2、元石可通过消耗龙元碎片进行进阶
3、龙元碎片可通过击杀BOSS、商城购买获得

 

具体的元宝详情如下:

元石等阶

属性详情

进阶所需龙元碎片

稚龙元石

clip_image002.jpg

20

雏龙元石

60

蟠龙元石

clip_image006.jpg

150

应龙元石

clip_image008.jpg

300

角龙元石

clip_image010.jpg

540

真龙元石

clip_image012.jpg

860

云龙元石

clip_image014.jpg

1300

天龙元石

clip_image016.jpg

1810

玄龙元石

clip_image018.jpg

2450

魔龙元石

clip_image020.jpg

3180

金龙元石

clip_image022.jpg

4080

威龙元石

clip_image024.jpg

5140

尊龙元石

clip_image026.jpg

6370

霸龙元石

clip_image028.jpg

7770

玉龙元石

clip_image030.jpg

9320

皇龙元石

clip_image032.jpg

11090

帝龙元石

clip_image034.jpg

13090

圣龙元石

clip_image036.jpg

15320

 

Hi注册9377成为我们的一员!

X